Porównanie serii

STANDARD
XL PREMIUM SILVER
XL PREMIUM GOLD
Surowiec Surowiec Surowiec
Stal węglowa 1% Stal węglowa Premium 1,25% Stal węglowa Premium 1,25%
Grubość (ostrza trapezowe i hakowe) Grubość (ostrza trapezowe i hakowe) Grubość (ostrza trapezowe i hakowe)
0,61 mm 0,635 mm 0,635 mm
Krawędź tnąca Krawędź tnąca Krawędź tnąca
Bez powłoki Bez powłoki Powłoka z azotku tytanu (TiN, Titanium Nitride)
Ostrość Ostrość Ostrość
Standardowa Nawet 4-krotnie ostrzejsze Standardowa
Żywotność Żywotność Żywotność
Standardowa Nawet 4-krotnie trwalsze Nawet 8-krotnie trwalsze
Polerowana powierzchnia Polerowana powierzchnia Polerowana powierzchnia
Nie Tak Tak
Pakowanie Pakowanie Pakowanie
Standardowe XL Premium XL Premium
Logo XL Premium Gold i XL Premium Silver