Logo BUDMA

BUDMA 2022 - rezygnacja z udziału w targach

Informujemy, iż Zarząd firmy JK Industrial podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w tegorocznej edycji targów Budma w Poznaniu.

Powyższa decyzja związana jest z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników.

Dziękujemy za zrozumienie i głęboko wierzymy, iż udam na się spotkać z Państwem osobiście podczas kolejnej edycji imprezy.